پنج‌شنبه, 28 دی 1396
عنوان : قابل توجه دانشگاهیان محترم
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ 
ساعت : ۱۴:۲۶:۲۶

قابل توجه دانشگاهیان محترم

بدین وسیله به اطلاع می رساند "دبیرخانه گردآوری و تدوین نقش دانشگاه در جنگ تحمیلی"، به استناد اسناد و مدارک موجود در اداره کارگزینی و اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه اقدام به گردآوری اطلاعات مربوط به سوابق حضور دانشگاهیان دانشگاه شهید چمران اهواز در جنگ تحمیلی نموده است. بر این پایه، از کلیه همکاران می خواهد تا در صورت عدم ارائه مدارک و سوابق خویش به ادارات یادشده، نسبت به ثبت حضور خویش در جنگ اقدام کنند.

                                                                                                      معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

DOURAN Portal V3.9.8.8


نمایش تعداد بازدیدها : 2291

بازگشت           چاپ چاپ         
 
دانشگاه شهيد چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8