پنج‌شنبه, 28 دی 1396
عنوان : غیرقانونی بودن فعالیت تحت عنوان دانشگاه صنایع و معادن
کد خبر : ۱۴۰۹۲
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ 
ساعت : ۱۰:۲۳:۳۱
با توجه به نامه شماره 256472 مورخ 95/11/13 رئیس محترم مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، هرگونه فعالیت تحت عنوان دانشگاه صنایع و معادن فاقد وجاهت قانونی است و دفتر گسترش آموزش عالی تاکنون هیچ گونه مجوزی برای ایجاد شعبه تحت عنوان دانشگاه صنایع و معادن و یا نمایندگی اعطاء ننموده است.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8