پنج‌شنبه, 30 شهريور 1396
عنوان : كنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزش های دینی و فرهنگی (8و 9 دی ماه 95)
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ 
ساعت : ۱۱:۴۹:۱۵
كنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزش های دینی و فرهنگی  (8و 9 دي ماه 95)


بازگشت           چاپ چاپ         
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8