پنج‌شنبه, 28 دی 1396
عنوان : اولین كنفرانس منطقه ا ی علوم ریاضی و كاربردی (29 آذر ماه 1396)
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ 
ساعت : ۸:۱۲:۵۹
اولین کنفرانس منطقه ا ی علوم ریاضی و کاربردی چهارشنبه 29 آذر 1396

آدرس سایت http://maths.scu.ac.ir/lcmsa


بازگشت           چاپ چاپ         
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8