شنبه, 27 مرداد 1397
عنوان : پنجمین همایش ملی مدیریت شبكه های آبیاری و زهكشی (15 الی 17 اسفند ماه 1396)
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ 
ساعت : ۱۳:۴۵:۱۵

پیوندها : https://idnc.ir/

بازگشت           چاپ چاپ         
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8