جمعه, 4 خرداد 1397
عنوان : كارگاه بین المللی "مرزهای تكنولوژی پلاسما"(2و3 اسفند1396)
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ 
ساعت : ۱۱:۴۷:۲۴
 

پیوندها : http://www.scu.ac.ir/FPT2018

بازگشت           چاپ چاپ         
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8