جمعه, 6 آذر 1394
  • العربیه

انتخاب واحد

 
هیات علمی                    دانشجویان                              
ثبت نمرات   ثبت نام پذيرفته شدگان 94 
  انتخاب واحد الكترونيكي
ارزشيابي اساتيد
   رزرو خوابگاه دانشجویی
 
 


آمارکاربران سایت
کاربران حاضر در این صفحه (2)

راهنمای ثبت نمرات

دانشگاه شهيد چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7