پنج‌شنبه, 1 آبان 1393 English          
اطلاعیه


بسمه تعالی

با استعانت از ایزد منان و به استناد مجوز شماره 153842/22 مورخ 11/8/90 وزارت علوم ،تحقیقـات و فنآوری و در راستای توسعه آموزش و پژوهش و جهت پاسخگویی به درخواست متقاضیان تحصیل در دوره تحصیلات تکمیلی، پردیس دانشگاهی دانشگاه شهید چمران اهواز برای نیمسال دوم سال تحصیلی91-1390 دانشجو می پذیرد.

* مهلت ثبت نام و ارسال مدارک تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 19/11/1390 خواهد بود. بدیهی است به تقاضاهایی که پس از تاریخ مذکور به پردیس دانشگاهی ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

فرم تقاضا

دانشگاه شهيد چمران اهواز
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211

ajaums

دندان

energy exploration

مجله طراحی وب