چهارشنبه, 9 فروردين 1396
اخبار شورا
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۱۴۰۴۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ 
۸:۳۲:۲۵
کد خبر : ۱۳۹۰۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ 
۹:۲۹:۳۱

تصاویرشورا

ارکان شورا
ارکان شورای صنفی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز

  شورای مرکزی  


  هیئت رئیسه 


 نظارت و بازرسی 


  شورای عمومی صنفی      
DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8