جمعه, 6 اسفند 1395

Unable to load control 'DesktopModules/FlashModule/FlashModule.ascx'!
Could not load file or assembly 'FlashWebControl' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
Unable to load control 'DesktopModules/FlashModule/FlashModule.ascx'!
Could not load file or assembly 'FlashWebControl' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
منوي اصلي

Login
نام کاربري:
کلمه عبور:
ورود به سيستم
ثبت نام
کد عبور خود را فراموش کرده امبرنامه بازدیدهای هیات نظارت و ارزیابی استان(دوره هفتم)
برنامه بازدیدهای دوره هفتم هیات نظارت و ارزیابی استان از مراکز آموزش عالی


قابل توجه رابطین محترم مراکز آموزش عالی استان

بسمه تعالی
باتوجه به احتمال جابجایی یا تغییر در برنامه بازدیدهای دوره هفتم، از تمامی رابطین محترم مراکز آموزش عالی استان تقاضا می شود، حداقل یک هفته قبل از بازدید مرکز مربوطه، به سایت و برنامه رجوع نموده و با کارشناس دبیرخانه نظارت و ارزیابی در روز بازدید، هماهنگی های لازم صورت پذیرد.
باتشکر-دبیرخانه هیات نظارت و ارزیابی استان


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8